UPLOAD
                 
  L I V E
*SHOW*


ClickHere

Privacy Policy

Laatst gewijzigd: 12 augustus 2009

1. Beheer
De website www.Uglypeople.nl / Sexypeople.nl staat onder beheer van Uglypeople.nl.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.Uglypeople.nl / Sexypeople.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Uglypeople.nl / Sexypeople.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies
3a Uglypeople.nl / Sexypeople.nl maakt geen gebruik van cookies.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Uglypeople.nl / Sexypeople.nl op de contactpagina.Disclaimer

Laatst gewijzigd: 12 augustus 2009

1 Uglypeople.nl / Sexypeople.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

2 Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3 De content is door Uglypeople.nl / Sexypeople.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4 Uglypeople.nl / Sexypeople.nl is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6 Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

7 Uglypeople.nl / Sexypeople.nl is niet verantwoordelijk voor de afbeeldingen/foto's op deze site die door derden zijn aangeboden en op deze site zijn geplaatst! Mocht een afbeelding/foto zonder uw toestemming zijn geplaatst of rechten bevatten, dan kunt u contact met ons opnemen en deze afbeelding/foto wordt dan z.s.m. verwijderd!

8 Uglypeople.nl / Sexypeople.nl behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor vormgeving en/of inhoud van pagina's, teksten, afbeeldingen/foto's of welke andere vorm van content ook te wijzigen, verspreiden of verwijderen, features en mogelijkheden toe te voegen of te verwijderen.

9 Uglypeople.nl / Sexypeople.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software, werkwijzen, tools en andere vormen van gebruik.

10 Het auteursrecht van door gebruiker geplaatste content blijft bij de individuele gebruikers. Uglypeople.nl / Sexypeople.nl is niet gerechtigd het materiaal te verkopen, verhuren of anderszins het auteursrecht, portretrecht of elk ander recht op het materiaal over te dragen aan derden.

11 Het is gebruiker niet toegestaan materiaal te plaatsen op Uglypeople.nl / Sexypeople.nl waarvan de auteursrechten niet bij gebruiker of in het publieke domein liggen. Met het plaatsen van foto's, teksten of overig verklaart gebruiker de auteursrechthebbende te zijn danwel diens expliciete toestemming te hebben verkregen voor het gebruik van het geplaatste materiaal.© Uglypeople.nl / Sexypeople.nl[ Total Pics: 8172 ] - [ Pics ready for evaluation: 57 ]
Boys: 716 - Girls: 3171 - Couples: 1219 - Groups: 406 - Sexy People: 758 - Computer: 26 - Toilet: 46 - Tits & Boobs: 227 - Tattoo: 132 Piercing: 68 - Animals: 322 - Kids: 230 - Kick Ass: 500 - Fake: 24 - Body Parts: 34 - Celebrities: 161 - Holiday: 58 - Sport: 23 - Auto: 51